รับมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินระดับภาค ๔ ดาว

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรผลการประเมินระดับภาค ๔ ดาว การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามมีผลการประเมินระดับภาค ๔ ดาว การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๔ ) เพื่อเข้ารับการประเมินระดับชาติ ภายในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc