กิจกรรมมุทิตาคารวะ น้อมวันทาบูชาครู 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู 2565
ให้กับครูถวิล เดชบุรัมย์ คุณสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดอายุราชการ
โดยรับการการแสดงความเคารพ และขอขมาครูอาจารย์ จากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา พร้อมกล่าวอำลาการปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://shorturl.asia/vpAgO