คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนสายอาชีพต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พิมพิกา จันทไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา นายคำกรุง ศรีสิงขรณ์ ครูผู้ควบคุม นำนักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพ รายวิชาการขายออนไลน์ เข้าชมในโอกาสดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/wt1d4