วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสือต่อมาจนถึงปัจจุบัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/p5PbnBVPUov6TfW27