การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาควิชาออกแบบ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ และภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูสว่าง ศรีสมบัติ ครูจรูญพรรณ กุลมาตย์ ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Q0Rsq
ฺฺBack to Top