การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูผู้สอนจากภาควิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565
โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาการบัญชี นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูชัยณรงค์ ทองกระจ่าง ครูศราญนัส แสนตุ้ย ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/WmhCp

ฺฺBack to Top