การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน การพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วอศ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผอ.วอศ.มค. ครูณปภัช หนองหว้า ครูสุนันท์ ปะวันโน ทำการประเมินและให้ข้อชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/l8QH0

ฺฺBack to Top