การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ภาควิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมินตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาสามัญสัมพันธ์ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผอ. ดร.เทอดศักดิ์ นิสังกาศ ครูนิรัชฎา วิเศษวิสัย ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/losLn

ฺฺBack to Top