กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร ครู เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา และนางสาวประวีณา วรสาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และปฏิบัติหน้าที่สอนในตำแหน่งครู ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/4sCJx

ฺฺBack to Top