คารวะขอพรผู้บริหาร ฉ.๓ เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ วอศ.มค.

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำนางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา และนางสาวประวีณา วรสาร เข้าคารวะขอพรจากนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และปฏิบัติหน้าที่สอนในตำแหน่งครู ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ ตึกอำนวยการสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :https://shorturl.asia/nc3S4 

ฺฺBack to Top