ร่วมแสดงความยินดีกับนายคมสัน อรรคแสง

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายคมสัน อรรคแสง เนื่องในโอกาสย้ายเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ฺฺBack to Top