พุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามดำเนิน โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5 โดยมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล 5 นั่งสมาธิ ในทุกวันอังคารตลอดปีการศึกษา 2/2565 ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ อันเป็นการเสริมสร้างให้มีสมาธิในการสวดมนต์ อดทน ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการมีจิตสำนึกในความเป็นพุทธสาสนิกชนที่ดีมีจิตตระหนัก ระลึก ให้การรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติศีล 5 เป็นปกติ
ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : พุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5