โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร@MVC

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร@MVC โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมออกกำลังกายในรูปแบบแอโรบิคแดนซ์ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นประจำหลังกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร@MVC