ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชทานและพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี
และนายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพพระเทพสารคามมุนี (ปุ่ม ปณฺฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าให้บริการน้ำดื่ม ณ วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคามข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชทานและพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน