ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ฺฺBack to Top