รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี
กับนายอรุณ จามุน 4 บค 1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับบุคคลทั่วไป
และนายธรรมรงค์ เสวะนา 4บค1 รองชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม ในราชกาลที่ 10 ระดับบุคคลทั่วไป ในการแข่งขันใช้งานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อมไหมระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ผู้ควบคุม นายอาคม ยะหัตตะ ,นายเจษฎาวัจน์ เรืองบุญ,นายชิณวัฒน์ ทองสุทธิ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์