มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัล “Young Designer Contest ประจำปี ๒๕๖๓”

๑๖ ธันวาคม 2563 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ Young Designer Contest ๒๕๖๓
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัล “Young Designer Contest ประจำปี ๒๕๖๓” จากการส่งผลงานเข้าประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) ภายใต้โครงการ CDD Young Designer Contest เพื่อเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม