ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ในสถานศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจังหวัด คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคย และลดช่องว่างในการปฎิบัติงานร่วมกัน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ครูผู้สอนติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม