รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.มหาสารคาม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมตัวแทนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ที่สร้างผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม