ประชุมสรุปการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับป.ตรี

       ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ประชุมมอบนโยบาย ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม