พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

     ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการประสานความร่วมเพื่อการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด โดยนายวิสูทธ ปะทีปะวณิช ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เพื่อส่งเสริม พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สร้างผลงานวิจัย พัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมที่ทันสมัย จัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าของน้ำนมดิบสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
โดยได้รับเกียรติจากนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม