ซ้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณะครู นำผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๒๔๐ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๔๑๐ คน เข้าร่วมพิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานก่อนพิธีรับจริง ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม