ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 ออนไลน์

ทางเว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 ออนไลน์ได้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านที่นักศึกษาเคยเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ให้เข้าใช้งานโดยกรอกข้อมูลดังนี้

ศธ.02ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/
User = หมายเลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก
Password = หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

#เมื่อเข้าสู่ระบบเเล้วให้กรอกEmail(โดยเป็นEmailที่ใช้จริงเท่านั้น…เพื่อให้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้)